Tuisbladsy

Wie is ons

Affilieer by VVOS

Geaffilieerde skole

VVOS seminare

Een-dag werkswinkels

Twee-dag werkswinkels

Kleuterskool registrasie

Inligting vir ouers

Inligting vir versorgers

Terapeute

Nuusbrief

Foto-album

Beskikbare poste

Kontak ons

Lys van uitstallers

English


Wie is VVOSDie Vereniging vir Voorskoolse Opvoeding en Sorg (VVOS)


Die hoof-doelwit van die organisasie is om:

a) Die opvoeding en sorg van alle kinders vanaf geboorte tot die ouderdom van 9 jaar te bevorder.

b) Die sekondêre doelwitte van die organisasie is om:

c) Waarde-sisteem:


VVOS bestuur

MariettevanEeden Mariette van Eeden se onderwysloopbaan en studies het in 1985 aanvang geneem. Sy het in 1992 met haar Honneurs begin en was spesifieke vak en rekenaargesteunde aktiwiteite vir kleuters en klein kinders haar belangstellingsveld en vandag steeds haar liefde en passie. Mariette is reeds meer as 31 jaar in die onderwysprofessie en het in die tyd VKO-bestuur haar eie gemaak deur verdere studies aan UNISA. Sy staan sedert 2002 aan die hoof van ‘n Kleuterskool in Delmas.

Mariëtte dien sedert 2020 as voorsitter van die VVOS.
   
Mariza Joubert Mariza Joubert is die trotse ma van 2 jong volwasse kinders. Sy is Departemensthoof Pre-Primêr by Nuwe Hoop Skool (LSOB) waar sy ook koshuismoeder en naskoolorganiseerder is. Sy is passievol oor vroeë intervensie en Aanvullende en Alternatiewe Kommunikasie (AAK) in die klaskamer en ontdekking van nuwe leermetodes om leerstof toeganklik te maak. Elke kind het die reg tot onderrig.

Mariza dien tans as onder-voorsitter van die VVOS.
   
Roeleen Lemmer Roeleen Lemmer, ‘n gekwalifiseerde onderwyseres, is al meer as 24 jaar betrokke by die voorskoolse sentra. Sy het tot 2018 ‘n makro kleuterskool bestuur waar daar daagliks ongeveer 370 kinders deur 80 personeellede opgevoed en onderrig word. Sy was ook deel van die professionele span wat hierdie skool ontwerp en ontwikkel het. Tans neem sy ‘n “ruskans”, aangesien sy en haar man nou in Ballito woon, maar is steeds betrokke by die ontwikkeling van die voorskoolse kind. Roeleen dien as tesourier van die Vereniging.

Roeleen dien as tesourier van die VVOS.
   
Wietske Boon Wietske Boon het voor- en nagraadse sielkunde aan die Universiteit van Pretoria studeer en gespesialiseer in Spelterapie aan UNISA. Sy is ‘n mamma en Geregistreerde Berader met spesialisering in Spelterapie in privaat praktyk. Wietske is behulpsaam by die VVOS se bemarking i.t.v. media, administrasie en opleiding.
   
Charmaine Jooste Charmaine Jooste is die ma van 3 Universiteitstudente. Sy is mede-eienaar van Kiddies Academy Schools, waarvan 4 in Pretoria Oos gebaseer is waar 800 babas en kleuters versorg word. Sy het nagraads aan Tuks studeer en haar Honneurs in 1990 voltooi. Sy beskik oor ‘n meestersgraad in Opvoedkundige Sielkunde met spesialisering in skeidingsangs in kinders. In 2016 het sy, in samewerking met Willows Methodist Church, Kingdom Preparatory School geopen.
   
Louise Erasmus Louise Erasmus (nooiensvan Eloff) het grootgeword in Pretoria en gematrikuleer aan die Hoërskool Langenhoven. Sy verwerf die grade BA (SW), Universiteit van Pretoria, BA (SW) Honneurs, Universiteit van Suid-Afrika, en MA Soc Sc (klinies), voorheen Randse Afrikaanse Universiteit, nou die Universiteit van Johannesburg.

Louise is ‘n geregistreerde maatskaplike werker by die Suid-Afrikaanse Raad vir Maatskaplikediens Professies en het onder meer gewerk by die destydse Christelike Maatskaplike Raad, Stadsraad van Pretoria (Behuising) en die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling (plaaslike en nasionale vlak). Sedert 2004 was sy betrokke by die vroeëkinderontwikkelingsprogram wat onder meer ingesluit het die daarstelling van die Nasionale Geïntegreerde Vroeëkinderontwikkelingsbeleid in samewerking met die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, die Verenigde Nasies se Kinderfonds (UNICEF), Family Health International 360 (FHI 360) en die Nasionale Interdepartementele Komitee vir Vroeëkinderontwikkeling. Louise was ook betrokke by die opleiding van beamptes op die Nasionale Geïntegreerde Vroeëkinderontwikkelingsbeleid en ouerprogram. Louise verrig tans konsultasiedienste met betrekking tot vroeë kinderontwikkeling op aanvraag.
   
Analize van Eeden Anelize van Eeden is tans hoof by Confidence College – Kidicol - ‘n skool wat voorsien in die behoeftes van babas vanaf 4 maande tot en met gr. 7. Sy het 36 jaar ondervinding in VKO, en is al 13 jaar lank betrokke by studente opleiding as ‘n dosent van Vlak 5 VKO en ook deel van die ontwikkeling van ‘Learner & Trainer’-gidse. Anelize het 10 jaar se ervaring in pre-primêre onderwys en 14 jaar in skoolbestuur. Sy is ‘n Eksterne Moderator vir Umalusi vir Vlak 4 VKO Nasionale Diploma. Anelize is ‘n gekwalifiseerde geregistreerde moderator en assessor vir VKO by ETDP SETA en hou ‘n ‘Honours Bachelor of Education in Early Childhood Development’. Sy is die ma van volwasse identiese tweeling seuns.
   
Liesel Brummer Liesel Brummer is ‘n voltydse dosent by Aros en ‘n deeltydse berader in privaatpraktyk. Sy het ‘n graad in die grondslagfase verwerf aan UP, en ‘n verdere honeursgraad in opvoedkundige sielkunde, inklusiewe onderrig en ‘n derde in psigo-sosiale ontwikkeling en ondersteuning. Liesel het skoolgehou by verskillende skole waarna sy ‘n skool van haar eie vir 9 jaar bestuur het. In privaatpraktyk fokus Liesel op ouerbegeleiding en die ondersteuning van kinders op ‘n emosionele en skolastiese vlak.
   
Rina Lemmer Rina Lemmer het twintig jaar ervaring as ‘n graad R onderwyseres. Sy deel graag haar passie en belangstelling ten opsigte van leerders met outisme. Sy voltooi haar Honneurs in Kleinkindontwikkeling en haar meestersgraad in Inklusiewe onderwys. Met die hulp van ons Hemelse Vader het haar pad by tersiêre instellings begin as deeltydse dosent in Kuns en handwerk vir grondslagfase leerders. Sy het uiteindelik haar roeping as opleier van studente begin vervul.
   
Saartjie Viljoen Saartjie Viljoen het 15 jaar ervaring in Kleuter Onderwys. Sy is ‘n gekwalifiseerde onderwyseres in KKO en beskik ook oor ‘n diploma in Montessori onderwys en ‘n Nasionale diploma in Openbare Skakelwese en bemarking. Saartjie is tans hoof van Opti Baby Eldoraigne. Sy was ‘n ECD konsultant vir die kleuterskole van die S.A. Lugmag. Saartjie is ook die trotse ma van ‘n dogtertjie.
   
Die VVOS se nalatenskap is te danke aan die onselfsugtige diens en betrokkenheid van sy lede, en die uitbou van die Vereniging as ‘n leier in sy veld kan plaasvind as gevolg hiervan.


VVOS kantoor


Lize Bredell Lize Bredell dien die Vereniging as sekretaresse vanaf Januarie 2013. Lize is ‘n mamma van drie jong kinders en het ‘n agtergrond in bemarking en verbruikerswetenskap. Lize vervul die rol van operasionele bestuurder by die VVOS.
   

____________________________________________________________

 Konstitusie van

Konstitusie van: Die Vereniging vir Voorskoolse Opvoeding en Sorg –

Gestig 1942

The Association for the Education and Care of Young Children


1. Naam

 1. Die organisasie hiermee saamgestel sal genoem word Die Vereniging vir Voorskoolse Opvoeding en Sorg (VVOS) / The Association for the Education and Care of Young Children (AECYC).

 2. Die verkorte naam is VVOS / AECYC (hierna verwys na as die organisasie).


2. Regspersoon/ korporasie

Die organisasie sal:

 1. Bestaan in sy eie reg, onafhanklik van sy lede.

 2. Aanhou bestaan selfs wanneer lidmaatskap verander en ander ampsdraers in plek is.

 3. In staat wees om eiendom en ander besittings te besit.

 4. In staat wees om te dagvaar en om gedagvaar te word in sy eie naam. Die organisasie is bevoeg om as aanklaer of aangeklaagde in enige regsgeding te dien, of as ‘n party om enige ooreenkoms aan te gaan, en is daarin verteenwoordig deur die bestuur en/of genomineerde party van die organisasie.

 

3: Doelwitte

Die hoof-doelwit van die organisasie is om:

 1.  Die opvoeding en sorg van alle kinders vanaf geboorte tot die ouderdom van 9 jaar te bevorder.

 2.  Die sekondêre doelwitte van die organisasie is om:

  i) Met betrekking tot bestuur: Alle partye betrokke by die ontstaan, ontwikkeling en bestuur van voorskoolse sentrums te ondersteun.

  ii) Met betrekking tot personeel-ontwikkeling: Om alle persone betrokke by VKO bewus te maak van die belangrikheid om kwaliteit VKO-programme en sorg vir kinders van geboorte tot 9 jaar te vestig.

  iii) Met betrekking tot leerder-ontwikkeling: Om aktief betrokke te wees by die holistiese ontwikkeling van die jong kind van ouderdom geboorte tot 9 jaar.

 3. Waardestelsel

  i) Die Vereniging handhaaf Christelike norme en waardes en respekteer ander godsdienste.

  ii) Die Vereniging is verbonde aan kwaliteit en professionele dienslewering.

  iii) Die Vereniging strewe na integriteit en deursigtigheid.

  iv) Die Vereniging strewe na die daarstelling van die nodige vaardighede, lewensuitkyk en kennis in jong kinders om verantwoordelike burgers van Suid-Afrika te word.


4: Lidmaatskap

 1. Lidmaatskap van die Vereniging word aanvaar en ingesluit in:

  i) Alle kleuterskole en laerskole;

  ii) Voldag sorgsentrums vir jong kinders;

  iii) Lede van bestuurskomitees of beheerliggame van skole en sentrums;

  iv) Professionele onderwysers en ander opgeleide en onopgeleide personeellede by VKO sentrums, asook indiwidue wat belangstel in VKO;

  v) Speelgroepe, dagsorg-sentrums en belangstellende ouers;

  vi) Personeel van onderwys-departemente, voor-tersiêre en tersiêre opleidings-instansies;

  vii) Streeksverenigings wat enige van die bogenoemde groepe verteenwoordig;

  viii) Lede van streeks- of ander verenigings kan slegs op lidmaatskap tot die VVOS aanspraak maak indien die betrokke sentrum ‘n lid is van die VVOS

 2. Ere-lidmaatskap mag aan enige persoon, instansie of organisasie toegestaan word wanneer ‘n aanbeveling gemaak word deur die bestuur van die Vereniging en toestemming gegee word in ‘n algemene vergadering/seminaar aangebied deur die Vereniging. ‘n Ere-lid het nie enige stemregte nie.

 

5: Bestuurstrukture en -meganismes

 1. Die ampsdraers sal toesig hou oor die organisasie. Die ampsdraers sal bestaan uit 11 lede.

  i) Elf (11) verkose lede wat gekies is uit verteenwoordigers genoem in Artikel 4 (a), naamlik:

      * Voorsitter
      * Vise-voorsitter
      * Sekretaris/Sekretaresse
      * Tesouriere
      * Sewe (7) addisionele lede.

  ii) Twee (2) verteenwoordige lede van enige ander organisasie genomineer deur die Raad.

  Hierdie is die beheerraad van die organisasie.
   
  iii) Die voorsitter, vise-voorsitter, sekretaris/ sekretaresse en tesouriere dien as die uitvoerende komitee.

 2. Ampstermyn: Ampsdraers sal vir ‘n tydperk van twee (2) jaar dien soos dit ooreengekom is deur die algemene lidmaatskap by ‘n Algemene Jaarvergadering (AJV). Hierdie tydperk sal nie langer as drie (3) jaar wees nie. Ampsdraers kan egter hul bereidwillig verklaar om herverkies te word vir nog ‘n ampstermyn, en weer daarna, solank hul dienste benodig word en hul gewillig is om diens te lewer.

 3. Vakante poste: Die ampsdraers moet, so gou as redelik moontlik, iemand aanstel om ‘n vakante pos, wat die getal van ampsdraers verminder, te vul.

 4. Bedanking: ‘n Ampsdraer mag skriftelik bedank uit sy/haar pos. Indien ‘n voorsitter bedank voor sy/haar ampstermyn verval het moet ‘n vergadering byeengeroep word onder leiding van die adjunk-voorsitter waartydens ‘n nuwe voorsitter gekies sal word.

 5. Diskwalifisering of verwydering van ‘n ampsdraer: Indien ‘n ampsdraer afwesig is by drie opeenvolgende vergaderings sonder om aansoek te doen en toestemming te kry om afwesig te wees, sal die Raad ‘n nuwe lid aanstel om die posisie te vul.

 

6: Gesag van die organisasie

 1. Die Raad sal gesag uitoefen uitvoer namens die organisasie en sal die sake van die organisasie bestuur volgens mosies deur die lede van tyd-tot-tyd by Algemene Vergaderings van die organisasie.

 2. Die Raad is verantwoordelik vir besluite, en om besluite uit te voer, wat nodig geag word om die doelwitte van die organisasie te bereik soos genoem word in Punt Nr 3 van hierdie grondwet. Sulke besluite en ander aktiwiteite mag egter nie in teenstelling staan met mosies deur lede of teen die wet van die Republiek van Suid-Afrika wees nie.

 3. Die Raad sal algemene magte en outoriteit hê om:

  i) Fondse in te samel, of om bydraes te versoek en te ontvang.

  ii) Enige eiendom te koop, huur of verruil wat nodig om sy doelwitte te bereik.

  iii) Ordinansies te maak vir goeie beheer en bestuur van die organisasie.

  iv) Sub-komitees te vorm vir goeie funksionering van die organisasie indien en wanneer nodig.

 4. Die Raad mag besluit om een of meer sub-komitees daar te stel indien nodig. Sub-komitees kan gevorm word met die doel om sekere opdragte vinnig af te handel, of om ‘n ondersoek te doen

 5. Die Raad mag enige van sy magte of funksies delegeer na ‘n sub-komitee met die voorwaardes dat:

  i)  Die delegasie en voorwaardes ingesluit word in die notule van ‘n vergadering.
  ii) Ten minste een ampsdraer dien in die sub-komitee.
  iii) Daar drie of meer mense dien in ‘n sub-komitee.
  iv) Die sub-komitee gereeld aan die Raad terugvoering gee oor sy aktiwiteite.

 6. Die Raad alle uitgawes van die sub-komitee vooraf goedkeur en die delegasie mag herroep of die voorwaardes van die delegasie verander.

 

7: Vergaderongs

 1. Algemene Jaarvergadering (AJV)

  i)  Belanghebbendes van die organisasie moet die AJV bywoon.

  ii) Die doel van die AJV is om:

      * Vir ampsdraers die geleentheid te gee om terugvoer te gee aan belanghebbendes rakende die prestasies en
         werk van die  organisasie tydens die jaar.
      * Enige veranderinge aan die grondwet te maak.
      * Lede die geleentheid te gee om besluite te neem rakende die beleid van die organisasie.

  iii) Die AJV moet jaarliks gehou word, naby aan die einde van die organisasie se finansiële jaar.

  iv) Die organisasie moet, onder andere, die volgende sake bespreek by die AJV:

      * Die items op die agenda wat bespreek moet word.
      * Teken aan wie aanwesig is en wie verskoning gevra het vir afwesigheid.
      * Lees en bevestig die vorige vergadering se notule met “sake vooruitspruitend”.
      * Verslag deur die Voorsitter.
      * Verslag deur die Tesouriere.
      * Veranderinge aan die grondwet soos deur lede voorgestel.
      * Verkies nuwe ampslede.
      * Algemeen.
      * Sluit die vergadering af.

 2. Spesiale Algemene Vergaderings

  i)   ‘n Spesiale Algemene Vergadering (SAV) of enige ander spesiale vergadering word gehou bo en behalwe
        normale  of gereelde vergaderings.

  ii)  ‘n Spesiale of buitengewone vergadering kan die vorm van ‘n AJV aanneem of die van enige ander gewone
       vergadering van lede.

  iii)  Die Raad of ten minste een-derde van lede mag ‘n SAV van die organisasie byeen roep.

  iv) SAVs mag byeen geroep word wanneer die Raad die mandaat of leiding van die algemene lede van die
       organisasie benodig om kwessies te bespreek wat dringende aandag verg en nie kan wag tot die volgende
       AJV of gewone vergadering nie.

 3. Gewone vergaderings

  i)  Gewone vergaderings deur lede word gereël om die gewone orde van sake van die organisasie af te handel.
      Hierdie vergaderings word jaarliks gehou en word deur die Raad bygewoon.

  ii)  Raadsvergaderings moet ten minste eenmaal per kwartaal gehou word of wanneer ‘n behoefte van
       tyd-tot-tyd ontstaan om die sake van die Raad te bespreek.

 4.  Kennisgewings van Vergaderings

  i)  Die Voorsitter van die Raad sal vergaderings byeen roep. Die Sekretaris/Sekretaresse sal alle raadslede
      vroegtydig verwittig van die datum van die beoogde vergadering, ten minste sewe (7) dae voor die datum
      van die vergadering.

  ii) In die geval van ‘n AJV of ‘n SAV moet alle lede van die organisasie ten minste veertien (14) dae voor die
      vergadering daarvan verwittig word.

  iii) Kennisgewings van alle vergaderings waarvoor voorsiening gemaak word in hierdie grondwet moet
       aan die betrokke lede gegee word op skrif, persoonlik oorhandig, per pos, elektroniese kommunikasie
       of watter manier ookal gerieflik is, na die adres of ander besonderhede verskaf deur die lede.

  iv) Die kennisgewings van alle vergaderings moet die redes vir die vergadering aandui en die sake wat tydens
       die vergadering bespreek sal word.

  v)  In terme van bevestiging van aflewering van kennisgewings sal alle kennisgewings gestuur na die mees
       onlangse kontakbesonderhede van lede as afgelewer beskou word, behalwe as daar kan bewys word
       dat die kennisgewing nie ontvang is nie.
   
  vi) Dit sal aangeneem word dat alle lede wat fisies teenwoordig is by enige vergadering die kennisgewing
       van die betrokke vergadering ontvang het.

 5.  Kworums

  i)  Kworums vir alle vergaderings van die organisasie sal ‘n basiese meerderheid (50% + 1) wees
      van die betrokke lede wat by die vergadering verwag is.

  ii)  Indien die doel van die vergadering is om veranderinge aan die grondwet of die ontbinding van die
       organisasie te oorweeg, sal twee-derdes (⅔) van lede teenwoordig moet wees om ‘n kworum te vorm voor
       ‘n besluit geneem kan word om die grondwet te verander of die organisasie te ontbind.

  iii) Alle vergaderings van die organisasie moet ‘n kworum bereik voor die vergadering kan begin.

  iv) Indien ‘n kworum nie teenwoordig is binne dertig minute van die aanvangstyd van die vergadering nie
       sal die vergadering ontbind of uitgestel word na ‘n ander datum, binne veertien dae van die huidige
       vergadering.

  v) Indien ‘n kworum nie teenwoordig is binne dertig minute van die aanvangstyd van die hersaamgeroepte
      vergadering nie, sal die lede teenwoordig beskou word as ‘n kworum vir daardie vergadering en sal die
      vergadering voortgaan asof ‘n kworum teenwordig is.

  vi) Indien ‘n lid nie ‘n vergadering kan bywoon nie, mag hy/sy ‘n geskrewe stem stuur na die Vereniging
      se kantoor een dag voor die vergadering.

 6. Prosedure by vergaderings

  i) Die Raad mag sy vergaderings en verrigtinge reguleer soos hy goed vind, onderhewig aan die volgende:

     *  Die Voorsitter sal alle vergaderings van die organisasie lei, insluitend vergaderings van die Raad.
     *  Indien die Voorsitter afwesig is, sal die Visie-Voorsitter vergaderings lei.
     *  Indien albei hierdie ampsdraers afwesig is sal teenswoordige Raadslede ‘n voorsitter kies vir die spesifieke
         vergadering.

 7.  Besluitneming tydens vergaderings

  i)   Besluite van die organisasie sal sover moontlik deur middel van konsensus geneem word.
       Indien konsensus nie bereik kan word nie sal lede die verskeie opsies bespreek en dan tot ‘n stemming
       oorgaan.

  ii)  Alle stemme sal getel word en die meerderheid stemme oor ‘n spesifieke kwessie sal beskou word
       as die besluit van die vergadering.

  iii) Indien opponerende stemme gelykop is in terme van ‘n spesifieke kwessie het die voorsitter in daardie
       vergadering óf ‘n tweede óf ‘n bepalende stem.

  iv) Alle lede moet berus by die besluit van die meerderheid.

  v)  Besluite rakende veranderinge aan die grondwet, of rakende ontbinding en sluiting van die organisasie,
       sal slegs geneem word volgens Klousules 10 en 11 van hierdie grondwet.

 8.  Notules van vergaderings

  i)  Ordentlike notules en aanwesigheidsregisters moet vir alle vergaderings van die organisasie bewaar word.

  ii)  Die notule sal bevestig word as ‘n ware rekord van die verrigtinge by die volgende Raadsvergadering,
       of ‘n vergadering van algemene lede of wat ookal die geval is, en sal daarna onderteken word deur die
       voorsitter.

  iii) Notules sal veilig bewaar word en altyd beskikbaar wees vir lede om na te gaan.


8: Inkomste en eiendom

 1. Die organisasie sal boekhou van al sy eiendom.

 2. Die organisasie mag nie enige van sy geld of eiendom gee aan lede van die Raad nie. Die enigste uitsondering is indien ‘n ampsdraer of lid werk vir die organisasie gedoen het. Die betaling moet dan uit ‘n redelike bedrag vir die voltooide werk bestaan.

 3. Die Raad of ‘n lid van die organisasie kan slegs geld van die organisasie terug-verhaal vir uitgawes wat namens die organisasie aangegaan is, en waarvoor goedkeuring verkry is.

 4. Die Raad of lede van die organisasie het nie regte op enige besittings van die organisasie nie.

 

9: Finansies en verslae

 1. Inkomste: Die bestuur van die organisasie mag ledegeld invorder van lede wat geaffilieer is met die organisasie asook skenkings van belanghebbendes versoek met die doel om finansiering vir die administratiewe koste van die Vereniging, befondsing, goedgekeurde projekte of die akkumulasie van ‘n reserwefonds in te vorder.

 2. Bankrekening: Die Raad moet ‘n bankrekening in die naam van die organisasie oopmaak by ‘n geregistreerde bank.

 3. Finansiële jaareinde: Die finansiële jaareinde van die organisasie sal jaarliks aan die einde van Desember wees.

 4. Finansiële Verslag: Die Raad moet verseker dat voldoende rekords en boeke van rekeninge wat die finansiële sake van die organisasie reflekteer gehou word, en dat daar binne ses maande van die einde van die finansiële jaar ‘n verslag saamgestel word deur ‘n onafhanklike geregistreerde rekenmeester wat bevestig of die finansiële state van die organisasie ooreenstem met die rekeningkundige beleid en praktyk van die organisasie.

 5. Die Tesouriere is verantwoordelik daarvoor om te verseker dat die geld van die organisasie bewaar word en van rekening gehou word.

 6. Die Tesouriere moet gereelde verslae rakende die finansies van die organisasie aan die Raad voorsien. Die verslae moet alle inkomste, uitgawes en die balans wat oorbly insluit volgens die rekeningkundige praktyke van die organisasie en die vooraf-goedgekeurde begroting. Die begroting word aan die uitvoerende komitee voorgelê en goedgekeur.

 7. Indien die organisasie fondse het vir belegging mag sulke fondse slegs in geregistreerde finansiële instellings belê word. Hierdie instellings word gelys in Afdeling 1 van die Finansiële Instelling (Belegging van Fondse) Wet van 1984 of soos gewysig. Die organisasie kan ook aandele verkry wat gelys is op ‘n gelisensieerde aandelebeurs soos omskryf in die Wet op die Beheer van die Effektebeurs van 1985 (soos gewysig). Die organisasie kan verskeie banke kontak vir raad oor die beste manier om fondse te bestuur.


10: Verandering aan die grondwet

 1. Die grondwet kan slegs deur middel van mosie verander word. Hierdie mosie moet aanvaar word en deurgevoer word deur ten minste twee-derdes (2/3) (of ten minste 67%) van lede by ‘n vergadering of spesiale vergadering. Lede moet by hierdie vergadering stem om die grondwet te verander.

 2. Om veranderinge aan die grondwet te oorweeg moet ten minste twee-derdes (2/3) van die lede teenwoordig wees by ‘n vergadering om ‘n kworum te vorm voor ‘n besluit om die grondwet te verander gemaak kan word. Enige AJV mag stem vir so ‘n mosie, indien die besonderhede van die veranderinge uiteengeset is in die kennisgewing waarna verwys word in Klousule 7 van hierdie grondwet.

 3. Soos uiteengeset in Klousule 7 moet geskrewe kennisgewings ten minste veertien (14) dae voor die vergadering, waartydens veranderinge aan die grondwet voorgestel sal word, uitgaan.

 4. Geen veranderinge mag gemaak word wat sal veroorsaak dat die organisasie ophou bestaan, ophou funksioneer of wegkwyn nie.
   


11: Ontbinding/ sluiting

 1. Die organisasie mag ontbind of sluit indien ten minste twee-derdes (2/3) van die lede teenwoordig by ‘n vergadering, wat geroep is om so ‘n saak te bespreek, ten gunste van die sluiting is.

 2. Wanneer die organisasie sluit moet alle skulde gedelg word. Indien enige eiendom of geld oorbly na skulde gedelg is mag geen betalings gemaak word aan lede van die organisasie, of eiendom aan lede van die organisasie geskenk word nie. Oorblywende geld en eiendom moet aan ‘n ander organisasie sonder winsoogmerk met dieselfde doelstellings geskenk word. Die betrokke organisasie mag gekies word deur ‘n algemene vergadering.

Webwerf deur Ontowebmedia en Inligtingsdienste